قراردادهاي منعقده طي سه سال گذشته


 

موضوع:
نگهداري و بهره برداري از تلفنهاي همگاني اداره كل منطقه 2 تلفن شهري شامل:
• تلفن همگاني سكه اي شهري به تعداد (600) دستگاه
• تلفن همگاني سكه اي بين شهري به تعداد (30) دستگاه
• تلفن همگاني كارتي پارس تلفنكار به تعداد (650) دستگاه
• تلفن همگاني رايگان به تعداد (100) دستگاه
• تلفن همگاني كارتي OUT DOORآلكاتل به تعداد (150) دستگاه
• تلفن همگاني كارتي OUT DOORجنرال به تعداد (450) دستگاه
• تلفن همگاني كارتي IN DOOR جنرال به تعداد (125) دستگاه

طرف قرارداد:
شركت مخابرات استان تهران داراي كد اقتصادي شماره 778-413-117 به نشاني : بزرگراه كردستان ، نرسيده به ملاصدرا ، ابتداي خيابان سهيل ساختمان شاهد طبقه 13 اداره كل تداركات و خدمات به نمايندگي آقاي محمود خسروي مدير عامل و رئيس هيئت مديره و آقاي حسن نجفي عضو هيئت مديره
 

 

 

 

 

 

فهرست

 

 صفحه اصلي              

 

 درباره شرکت            

 

 پروژه های شرکت         

 

 تاریخچه شرکت

 

 شرکت در مناقصات       

 

 درباره ما                    

 

 تماس با ما                

  Sima Resana Co.pdf


 

 

 

 

 

 

2005 Sima Resana Co