4-  طريقه ا رتباط با شركت سيما رسانا  :

آدرس  : تهران - بلوار  شهران - پلاك 69 - طبقه دوم - واحد 10 - کد پستی : تهران 14786

تلفن : 7 - 44328506

فاكس : 44322489  

 

 

فهرست

 

 صفحه اصلي              

 

  درباره شرکت            

 

  پروژه های شرکت         

 

  تاریخچه شرکت     

 

 شرکت در مناقصات       

 

  درباره ما                    

 

 تماس با ما                

  Sima Resana Co.pdf


 

 

 

 

 

 

2005 Sima Resana Co