شركت سيما رسانا

در يك نگاه

 


                                         
معرفي شركت
شركت سيما رسانا به قصد توليد وسايل و تجهيزات مخابراتي و الكترونيكي مورد استفاده در شبكه مخابراتي و همچنين بخش راديو و تلويزيون بويژه توليد فرستنده ها ورله هاي تلويزيوني و راديوئي اف ام تاسيس شده است . اعضاي شركت همگي داراي سالها تجربه مهندسي و فني ميباشند و اكثرٍا" سا لها در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كاركرده اند . شركت در راستاي نظرات عالي رياست سازمان صدا و سيما ي جمهوري اسلامي تاسيس شده تا كمكي در جهت سازندگي و خود كفائي ميهن اسلامي باشد و ا ز پتانسيل موجود در داخل كشور استفاده شود .
اعضاي تاسيس كننده شركت عبارتند از مهندس محمد امجدي - مهندس جواد كباري - مهندس حميد مهرابيان - مهندس رضا باكري - مهندس سيد صادق زاهدي

 
                                         
اهد ا ف شركت
حركت بسوي خود كفائي جمهوري اسلامي ايران درصنعت مخابرات و راديو تلويزيون با هدف جلوگيري از خروج ا رز، انتقال تكنولوژي و بكار گيري نيروهاي متخصص ايراني در فرستنده هاي تلويزيوني و اف ام و ساير تجهيزات مورد نياز شبكه هاي راديو تلويزيوني و مخابراتي كشور .
3- توانائي شركت در پاسخ گويي به نيازهاي سازمان :
اعضاي شركت اكثرا" از كارشناسان زبده و سرشناس و قديمي سازمان صدا و سيما ي جمهوري اسلامي ايران بوده و با بر خورداري از حدود سي سا ل سابقه طولاني با سيستمهاي مختلف تجهيزات را ديو تلويزيوني و شناخت كامل از تكنو لوژي كمپاني هاي مختلف بين المللي از يك طرف وآگاهي كامل به مسايل و مشكلات نصب و راه اندازي و كاربري تجهيزات مورد نياز از طرف ديگر باعث شده كه از پتانسيل با لقوه مناسبي براي ايجاد امكانات توليدي بمنظور تامين نيا زهاي تجهيزاتي سازمان برخوردا ر باشند . با توجه باينكه شركت از توان هاي علمي - فني و عملي اعضاي تشكيل دهنده آن قوت مي گيرد و از پشتيباني اينتك ايتا ليا بر خور دار ميباشد قادر خواهد بود در هر سال تعداد 600 دستگاه فرستنده و تكرار كننده تلويزيوني و اف ام تا قدرت 500 وات و 150 دستگاه مبدل ماهواره چهار برنامه تلويزيوني و چهار برنامه اف ام درداخل مملكت توليد و آماده نمايد.

اضافه مينمايد كه علاوه بر توليدات بالا در هر سال تعداد 50 دستگاه فرستنده ميان قدرت و پر قدرت تا قدرت KW10نيز در برنامه توليد شركت سيما رسانا پيش بيني شده است .
جاي بسي خوشوقتي كه در اين زمينه دولت جمهوري اسلامي ايران ومقام محترم رياست سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران توجه خاص دارند و درراستاي سازندگي و نيل به سمت خود كفايي از هيچ كمكي به شركت هاي داو طلب داخلي فرو گذار نمي كنند .
4- طريقه ا رتباط با شركت سيما رسانا :
آدرس : تهران - بلوار شهران - پلاك 69 - طبقه دوم  - واحد 10                 کد پستی : 14786
تلفن: 7 - 44328506
فاکس:  44322489                                                                           شركت سيما رسانا اميد دا رد است كه با حمايت هاي مديريت محترم سازمان صدا و سيما ي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي سيا ست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران بتواند در جهت خود كفايي صنايع الكترونيك و مخابرا تي كشور گامي هر چند كوچك بر داشته و در پوشش راديو تلويزيون كشور بويژه در نقاط محروم سهمي را ايفادنمايد .شركت سيما رسانا

 

 

فهرست

 

 صفحه اصلي              

 

 درباره شرکت            

 

 پروژه های شرکت         

 

 تاریخچه شرکت

 

 شرکت در مناقصات       

 

 درباره ما                    

 

 تماس با ما                

  Sima Resana Co.pdf


 

 

 

 

 

 

2005 Sima Resana Co