شركت سيما رسانا

در يك نگاه

 


                                         
معرفي شركت
شركت سيما رسانا به قصد توليد وسايل و تجهيزات مخابراتي و الكترونيكي مورد استفاده در شبكه مخابراتي و همچنين بخش راديو و تلويزيون بويژه توليد فرستنده ها ورله هاي تلويزيوني و راديوئي اف ام تاسيس شده است . اعضاي شركت همگي داراي سالها تجربه مهندسي و فني ميباشند و اكثرٍا" سا لها در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كاركرده اند . شركت در راستاي نظرات عالي رياست سازمان صدا و سيما ي جمهوري اسلامي تاسيس شده تا كمكي در جهت سازندگي و خود كفائي ميهن اسلامي باشد و ا ز پتانسيل موجود در داخل كشور استفاده شود .
اعضاي تاسيس كننده شركت عبارتند از مهندس محمد امجدي - مهندس جواد كباري - مهندس حميد مهرابيان - مهندس رضا باكري - مهندس سيد صادق زاهدي

 
                                         
اهد ا ف شركت
حركت بسوي خود كفائي جمهوري اسلامي ايران درصنعت مخابرات و راديو تلويزيون با هدف جلوگيري از خروج ا رز، انتقال تكنولوژي و بكار گيري نيروهاي متخصص ايراني در فرستنده هاي تلويزيوني و اف ام و ساير تجهيزات مورد نياز شبكه هاي راديو تلويزيوني و مخابراتي كشور .
3- توانائي شركت در پاسخ گويي به نيازهاي سازمان :
اعضاي شركت اكثرا" از كارشناسان زبده و سرشناس و قديمي سازمان صدا و سيما ي جمهوري اسلامي ايران بوده و با بر خورداري از حدود سي سا ل سابقه طولاني با سيستمهاي مختلف تجهيزات را ديو تلويزيوني و شناخت كامل از تكنو لوژي كمپاني هاي مختلف بين المللي از يك طرف وآگاهي كامل به مسايل و مشكلات نصب و راه اندازي و كاربري تجهيزات مورد نياز از طرف ديگر باعث شده كه از پتانسيل با لقوه مناسبي براي ايجاد امكانات توليدي بمنظور تامين نيا زهاي تجهيزاتي سازمان برخوردا ر باشند . با توجه باينكه شركت از توان هاي علمي - فني و عملي اعضاي تشكيل دهنده آن قوت مي گيرد و از پشتيباني اينتك ايتا ليا بر خور دار ميباشد قادر خواهد بود در هر سال تعداد 600 دستگاه فرستنده و تكرار كننده تلويزيوني و اف ام تا قدرت 500 وات و 150 دستگاه مبدل ماهواره چهار برنامه تلويزيوني و چهار برنامه اف ام درداخل مملكت توليد و آماده نمايد.

اضافه مينمايد كه علاوه بر توليدات بالا در هر سال تعداد 50 دستگاه فرستنده ميان قدرت و پر قدرت تا قدرت KW10نيز در برنامه توليد شركت سيما رسانا پيش بيني شده است .
جاي بسي خوشوقتي كه در اين زمينه دولت جمهوري اسلامي ايران ومقام محترم رياست سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران توجه خاص دارند و درراستاي سازندگي و نيل به سمت خود كفايي از هيچ كمكي به شركت هاي داو طلب داخلي فرو گذار نمي كنند .
4- طريقه ا رتباط با شركت سيما رسانا :
آدرس : تهران - بلوار شهران - پلاك 69 - طبقه دوم  واحد 10                   کد پستی 14786                                                                       تلفن : 7 - 44328506
فاكس : 44322489
شركت سيما رسانا اميد دا رد است كه با حمايت هاي مديريت محترم سازمان صدا و سيما ي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي سيا ست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران بتواند در جهت خود كفايي صنايع الكترونيك و مخابرا تي كشور گامي هر چند كوچك بر داشته و در پوشش راديو تلويزيون كشور بويژه در نقاط محروم سهمي را ايفادنمايد .

 

مجوزهای شرکت


1-
مجوز:ساخت فرستنده VHF تلويزيوني فركانس 230-174مگاهرتز – فرستنده UHF تلويزيوني فركانس 860-470مگاهرتزفرستنده VHFراديويي 108-5/78مگاهرتز به ظرفيت فرستنده VHF تلويزيوني فركانس 230-174مگاهرتز600دستگاه – فرستنده UHF تلويزيوني فركانس860-470مگاهرتز1500دستگاه فرستنده VHFراديويي 108-5/78مگاهرتز200دستگاه
از:سازمان صنايع و معادن استان تهران
تاريخ:سه ماهه اول سال 1380
2-
مجوز:واگذاري فعاليتها و بخش مهمي از امور تصدي مخابراتي به بخش غيردولتي
از:شركت مخابرات ايران
تاريخ:16/2/81
3-
مجوز:ايجاد و بهره برداري از شبكه پي جو در سطح استان گيلان
از:وزارت پست و تلگراف و تلفن
تاريخ:13/11/80
4-
مجوز:اعزام سوپروايزر نصب و راه اندازي تجهيزات راديويي پروژه TX6شركت مخابرات ايران
از:شركت آلكاتل ايتاليا – شعبه ايران
تاريخ:19/09/81
5-
مجوز:واگذاري فعاليتها و بخش مهمي از امور تصدي مخابراتي به بخش خصوصي
از: شركت مخابرات ايران
تاريخ:16/02/81
6-
مجوز:تمديد جوازساخت فرستنده VHF تلويزيوني فركانس 230-174مگاهرتز – فرستندهUHF تلويزيوني فركانس 860-470مگاهرتزفرستنده VHFراديويي 108-5/78مگاهرتز به ظرفيت فرستنده VHF تلويزيوني فركانس 230-174مگاهرتز600دستگاه – فرستنده UHF تلويزيوني فركانس860-470مگاهرتز1500دستگاه فرستنده VHFراديويي 108-5/78مگاهرتز200دستگاه
از:اداره كل صنايع استان تهران
تاريخ:25/12/78
7-
مجوز:اجازه ساخت فرستنده راديويي(سرويس پخش صدا و تصوير باندهاي VHF,UHF)
1-دستگاه فرستندهVHF پخش برنامه تلويزيوني فركانس 230-174مگاهرتز با حداكثر توان خروجي ده كيلووات و حداكثر توان تشعشعات فرعي نسبت به اصلي 60dB با پهناي باند 7مگاهرتز و حداكثر ناپايداري فركانس 5PPM
2-دستگاه فرستندهUHF تلويزيوني فركانس 860-470مگاهرتز با حداكثر توان خروجي ده كيلووات و حداكثر توان تشعشعات فرعي نسبت به اصلي 60dB با پهناي باند8مگاهرتز و حداكثر ناپايداري فركانس 5PPM
3-دستگاه فرستنده VHFراديويي 108-5/78مگاهرتز با حداكثر توان خروجي ده كيلووات و حداكثر توان تشعشعات فرعي نسبت به اصلي 60dB با پهناي باند 300كيلوهرتز و حداكثر ناپايداري فركانس 10PPM
از:وزارت پست و تلگراف و تلفن
تاريخ:11/11/78

 

 شركت سيما رسانا

 

 

فهرست

 

 صفحه اصلي              

 

  درباره شرکت            

 

  پروژه های شرکت         

 

 تاریخچه شرکت             

 

 شرکت در مناقصات       

 

 درباره ما                    

 

 تماس با ما                

 

 Sima Resana Co.pdf

 


 

 

 

 

 

 

 
2005 Sima Resana Co